Qui som

Nosaltres, les persones joves i adultes que participem al centre de FPA Francesc Bosch i Morata, varem decidir, ja fa molt de temps, constituir una associació de persones joves i adultes participants que fora l'aparell adequat per tal d'iniciar un procés permanent d'organització, de reflexió i de planificació de les accions educatives i formatives que, posteriorment a una anàlisi, consideraren desitjables, interessants i necessàries per a Xàtiva i el seu entorn territorial.

Fruit d'aquesta iniciativa i, també d'unes dilatades experiències, ha estat per una banda el doble acord signat amb el Centre Públic de FPA Francesc Bosch i Morata per tal de realitzar un Programa d'Accions Conjuntes i un Pla de Dinamització Sociocultural, al qual voldríem sumar d'altres iniciatives associatives, culturals, formatives... i, per altra banda, el clar objectiu de bastir un Pla Local d'Educació Permanent que done resposta als desigs, interessos i necessitats de la població jove i adulta de les nostres comarques.

En l'actualitat la Junta Gestora de l'Associació està formada per:

Presidéncia Antonia Campos Campos
Vicepresidéncia Encarnació Such Cardona
Tresorer Victoria Eloina Vercher Bosch
Secretaría Vicent Penalba Azorín
Vocals Antonio Javier Bataller Vidal, Herminia Guerrero Amat, Desamparados Gil Fenollar, Fernando Castells Oltra, Mª Angeles Rodríguez Navalón, Adrián Martín Rodríguez, Vicent Guijarro Merlos, José Enrique Luján Hernández, Andrea Giménez Pascual, Sabrina Faus Esteve, Vitudes Sanchis Amiñana y Matias Tormo Payá.

Ací estem, no per a fer política partidista sinó per a ser i fer ciutadania activa i democràtica, per a exercir els nostres drets, per a exigir i garantir unes condicions dignes i humanes en l'aprenentatge de les persones adultes, les d'ací i les de fora, les analfabetes i les alfabetes, les immigrants i les natives, per a aconseguir un centre digne en una ciutat justa i educada.

Compartir: