Què fem

Nosaltres, les persones joves i adultes, que participem al centre de FPA Francesc Bosch i Morata, com hem senyalat abans, realitzem una planificació de les accions educatives i formatives que considerem necessàries i, alhora, programem amb el Centre Públic d'altres que ajuden a complementar els processos educatius actius i emancipadors, ciutadans i alliberadors que s'enceten.

És per tot això que podreu llegir el que fem

L'apartat d'aquesta web l'oferta educativa i formativa i, al subapartat campanyes on estan les tres últimes realitzades; al mateix apartat veieu dinamització sociocultural i també l'apartat específic activitats; a l'apartat aprén el projecte-programa-procés, obert i lliure, que estem posant en marxa; i, dins de l'apartat apap, la revista L'Ullal -en la seua tercera època-, l'organització d'accions específiques que traspassen els fronteres educatives, com els seminaris que periòdicament organitzem i que la publicació dels textos i conclusions donarà pas al projecte editorial dels quaderns d'educació popular, iniciada en 1994.

Així és com, nosaltres les persones joves i adultes que participem al centre de FPA Francesc Bosch i Morata, volem millorar l'educació i la formació de la societat de Xàtiva, la del seu àmbit territorial, la del nostre país i la del món per a que siga digna i adequada als temps actuals, emancipadora i ciutadana. Estem ací, per a dir, per a parlar i actuar - o pensar i fer-, amb vosaltres persones adultes també. Ací estem per fer real i actual una societat xativenca i valenciana, internacional i global, de les oportunitats, per a totes i tots i al llarg del temps i al llarg de la vida, en consonància i coherència amb el que d'altres estats i nacions realitzen.


Compartir: