Dissetena edició de la Revista L'Ullal

Revista L'Ullal 17:

Aquest nou número de la revista, fruit com sempre de la cooperació amb l’Associació de Persones Adultes Participants, amb la qual realitzem també altres accions formatives posa punt i seguit, tant a les activitats educatives i socioculturals desenvolupades aquest curs com a la col·laboració que mantenim i, sobretot, obri la possibilitat d’aprofundir aquesta cooperació al proper curs i d’altres vinents, en l’horitzó de configurar un Pla Local d’Educació Permanent que tinga les accions formatives, educatives, socioculturals, etc. que planifiquem conjuntament com a eix bàsic de vertebració.

Volem deixar escrit aquest desig perquè és la nostra voluntat encetar per al proper curs un increment de l’oferta educativa i formativa, en virtut de les demandes expressades, els interessos i les necessitats de les persones joves i adultes… que done resposta a aquestes, per una banda i, a més a més, plantejar els interrogants precisos que la comunitat xativina requereix per situar-nos la població, el territori i el centre en una dinàmica engrescadora, gojosa i ciutadana; volem continuar deixant empremta amb les nostres accions educatives i formatives: a la ciutat, a la comarca, al nostre país i seguir sent un centre capdavanter a l’àmbit de l’aprenentatge permanent.

Compartir:

Publicaciones relacionadas: