Estudis

Estudis 24:

David i Goliat. La primavera de les economies diverses
LUCIA BERTELL, MARCO DERIU, ANTONIA DE VITA i GIORGIO GOSETTI

"Diferent, alternativa, ètica, solidària, sostenible, local. Són alguns dels noms de les experiències socioeconòmiques de les quals parla aquest llibre. A través d'un enfocament reflexiu, que veu als investigadors i a d'altres persones que participen en un esforç comú interpretatiu. David i Goliat. La primavera de les economies diverses investiga la relació amb el territori, amb els sabers, amb les formes de treball i amb les implicacions ideològiques i polítiques dels grups de productors i consumidors crítics que, a través de la seua iniciativa representen una reacció d'autodefensa d ela societat, però també la persistència de formes no capitalistes de l'activitat econòmica i productiva. L'anàlisi recol·loca el conflicte en un plànol simbòlic i antropològic fent emergir els desafiaments del paradigma de l'homo economicus.

Compartir: