Estudis 19

Estudis #19:

LA CONSTRUCCIÓ COL-LECTIVA DE LA CIUTADANIA I L'EDUCACIÓ.
APORTACIONS DES DE LA INVESTIGACIÓ PARTICIPATIVA
EMILIO LUCIO VILLEGAS RAMOS

Encara que semble quelcom sorprenent, el primer que hauriem de fer al començar a parlar de la construcció participativa de l'educació i la ciutadania és preguntar-nos com es generen les formes de producció de coneixement en general i, sobretot, aquelles altres que sent diferents que les mes conegudes i hegemòniques, ens presenten modes i models explicatius que poden donar raó de les diverses formes de producció de sabers. I d'aquestes qüestions, de les experiències reals on es creen i produeixen els sabers i les pràctiques transformadores... tracta aquest llibre, un llibre absolutament imprescindible, en aquests moments en els quals desitgem i necessitem conformar i narrar un horitzó d'esperança i de llibertat, de somnis diurns que ens movilitzen.

Compartir:

Publicaciones relacionadas: