Estudis 16

Estudis #16:

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI I EDUCACIÓ
ANTÓNIO FRAGOSO ALMEIDA

Per a qui llija este llibre que em pareix una aportació molt important a la reflexió - que per cert n'hi ha poca - sobre el desenvolupament i la participació. Ho faré ressaltant tres idees que em pareixen molt importants, estan presents en el llibre i en altres treballs de l'autor i connecten amb una de les nocions que em pareixen fonamentals per a parlar de desenvolupament i participació: el canvi social. Estes tres idees estan relacionades amb la impredecibilitat; la vivència i l'acció social; i el poder transformador d'una educació autènticament alliberadora. Encara que en algun moment apareixeran separades en el cos d'este text, aniran lligades al llarg de tot ell.

Compartir:

Publicaciones relacionadas: