Estudis 15

Estudis #15:

IURE L'ESCOLA, VIURE LA DEMOCRÀCIA. ACTUALITAT DE LA SAFA DE RIOTINTO
JUAN MIGUEL BATALLOSO NAVAS

Llegir és un exercici recomanable per molts motius. Un dels que més valore és que es tracta d'un treball enormement suggeridor. (...) el relat que tenen entre mans no és en absolut nostàlgic; al contrari hi batega una vida ben present i un manifest vigor de futur. Però, sí es tracta d'un reconeixement, tal vegada tardà, però no per això menys necessari, i d'un esperó que mostra i demostra a tots els que ens movem en l'àmbit de l'educació, que el difícil no té cap motiu per a ser impossible, que el radical no sols no entorpeix les coses, sinó que, sovint, acaba facilitant els processos i produint millors resultats, i que allò de convertir les dificultats en possibilitats no és únicament una frase més o menys aconseguida, sinó una realitat contrastada. I que és cert que, per més condicionaments i limitacions que tinguem, continuem sent persones lliures, de manera que l'acció educativa no està per a res determinada a 'priori'.

Compartir:

Publicaciones relacionadas: