Estudis 3

Estudis #3:

El dificil alliberament de les forces creadores
Paul Bélanger i Paolo Federighi

És aquest un llibre imprescindible per què recull i aprofundeix en les accions que a tots els continents, les persones adultes, dones i homes, lluiten per desenvolupar els mitjans que els ajuden a millorar la seua capacitat d'acció i el seu coneixement del món i poder, així, incrementar la seua qualitat de vida. La formació de persones adultes té una importància estratègica per als actuals agents econòmics. Qualsevol tipus de política econòmica, medi ambiental o de sanitat i qualsevol estratègia de gestió de risc es recolza, avui, en la millora contínua de les competències i qualificacions dels individus. De manera semblant, els diferents moviments socials, històrics o actuals, així com els projectes d'alliberament nacional demanen un reforçament i una difusió de la capacitat d'iniciativa, a fi que les persones puguen enfrontar els reptes, negociar les transformacions i participar de manera activa en el desenvolupament social i econòmic.

Compartir:

Publicaciones relacionadas: