Estudis 1

Estudis #1:

La formació per al projecte i el desenvolupament local
Associació In Loco

Un excelent manual que recull les experiències bàsiques i fonamentals que es realitzen a Portugal, a la zona de l'Algarve, per a implementar el món rural a partir de les persones, els recursos,... que en ell hi ha; és un projecte-procés que encara està realitzant-se i busca produir educació-formació, desenvolupament local social i inserció-creació d'ocupació des d'una perspectiva territorialitzada, autònoma i emancipadora.

Compartir:

Publicaciones relacionadas: